Foto gegevens van foto nr. 17 :

Naam persoon Volgorde op foto
Saskia Theodora Spithoven 1  
Priscilla Maria Spithoven 2  
Leonard Joseph Spithoven 3  
Frankwin Johan Spithoven 4  
Erik Jasper Spithoven 5